Điểm thưởng dành cho kimhailongvan

 1. 10
  Thưởng vào: 22/9/22

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 30/6/22

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 26/5/22

  Bài viết đầu tiên

  Khi đăng một thông điệp một nơi nào đó trên trang web sẽ nhận được điều này