Làm rõ nghệ thuật lập luận sắc sảo, đanh thép và thuyết phục của Hồ Chí Minh trong văn bản Tuyên ngôn độc lập

đùi

Để tạo nên một bản chính luận mẫu mực, một văn kiện lịch sử vô giá, ngoài việc làm cơ sở pháp lý cho bản tuyên ngôn, nhóm tác giả cung cấp lập luận mạnh mẽ Cùng nhau bằng chứng thuyết phục Đập tan những luận điệu dối trá đạo đức giả của thực dân Pháp và khẳng định sức mạnh, địa vị của dân tộc ta.

hãy để tôi làm rõ bằng cách làm việc “Tuyên ngôn độc lập” Chủ tịch Hồ Chí Minh.


* gợi ý bài tập về nhà:

1. Giới thiệu:

Phần mở đầu: tác giả, tác phẩm, vấn đề cần nghị luận.

hai. Thân bài:

1. Khái quát tác phẩm và nội dung vấn đề cần phân tích:

+ Tình trạng khai sinh.
+ Đối tượng và mục đích.
+ Nội dung: Sau khi xác lập cơ sở pháp lý, Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ ra cơ sở thực tiễn cho nền độc lập của Việt Nam.

2. Phân tích, chứng minh và làm sáng tỏ vấn đề:

* Đập tan mọi yêu sách rởm, rởm của thực dân Pháp.

– Về lập luận cho rằng người Pháp đến khai hóa Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng hai vũ khí văn học chính trị rất lợi hại để vạch trần lập luận này, đó là lý lẽ và bằng chứng. Ông tố cáo tội ác của Phật giáo trên mọi phương diện từ chính trị đến kinh tế, từ văn hóa đến giáo dục:

+ Pháp tuyên bố “khai phóng văn minh” cho Việt Nam, nhưng “xây nhà tù nhiều hơn trường học”…

+ Pháp tuyên bố Việt Nam “văn hiến bình đẳng” nhưng “lập ba chế độ khác nhau ở Bắc, Trung, Nam hòng ngăn cản việc thống nhất nước ta, ngăn cản đồng bào ta đoàn kết”…

+ Pháp tuyên bố “khai hóa văn minh, bác ái” đối với Việt Nam nhưng “thực thi pháp luật dã man”…

– Về luận điệu Pháp sang Việt Nam để bảo hộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bác bỏ luận điệu đó của ta bằng sự thật lịch sử:

+ “Năm 1940, Nhật đến Đông Dương, thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta đón Nhật”.

+ Năm 1945, Nhật đuổi Pháp “Thực dân Pháp bỏ chạy hoặc đầu hàng”.

+ Khẳng định “Trong 5 năm, Pháp hai lần bán nước ta cho Nhật”.

– Hồ Chí Minh đã bác bỏ luận điệu này bằng một lập luận pháp lý từ phía Đồng minh rằng họ đã trắng trợn phản bội Đồng minh để giúp Phát xít:

Pháp hai lần bán nước ta cho Nhật.

+ Việt Minh kêu gọi Pháp liên minh chống Nhật, Pháp “uy hiếp trực tiếp Việt Minh”.

——Lấy Việt Nam là thuộc địa của Pháp, Hồ Chí Minh một lần nữa bác bỏ lập luận này với giọng điệu cương quyết và thẳng thắn. Người khẳng định: “Quả thật, từ mùa thu năm 1940, nước ta đã trở thành thuộc địa của Nhật chứ không còn là thuộc địa của Pháp nữa”, “Sự thật là nhân dân ta đã lấy lại Việt Nam từ Nhật chứ không phải Nhật từ tay Pháp”. .Đoạn ngữ “sự thật là” đặt ở đầu hai câu gián tiếp làm nổi bật và nhấn mạnh nét gian trá, xảo quyệt của chúng.

⇒ Bằng những lập luận sắc bén, những ví dụ điển hình, giọng điệu hào hùng và một số hình ảnh giàu sức gợi, Hồ Chí Minh đã đập tan mọi sự dối trá đạo đức giả trong hiện thực, và thực dân Pháp đã chứng tỏ rằng họ không có chỗ đứng ở Việt Nam.

* Khẳng định sức mạnh và vị thế của dân tộc Việt Nam và Mặt trận Việt Minh.

Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã thực hiện ba nhiệm vụ lịch sử là đánh đổ thực dân Pháp, đầu hàng phát xít Nhật và phế truất vua Bảo Đại. Đây là sức mạnh vĩ đại mà dân tộc Việt Nam tự hào.

Khi thể hiện cách ứng xử vô cùng nhân đạo của người Việt Nam đối với nước Pháp, ông không chỉ khẳng định sức mạnh mà còn khẳng định địa vị, vị thế của người Việt Nam. (trích dẫn).

– Từ những lập luận đó, Người bắt đầu khẳng định “Việt Nam có quyền” và “sự thật đã thành một nước độc lập”. Đây là một tuyên bố khẳng định và công khai.

– Thể hiện quyết tâm “Toàn thể dân tộc Việt Nam kiên quyết bảo vệ quyền tự do, độc lập với tất cả tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải”, thể hiện quyết tâm và kêu gọi đồng bào cả nước chung sức giữ vững nền độc lập, tự do vừa giành được .

3. Đánh giá chung:

——Chỉ trong một tập sách, Hồ Chí Minh đã từng bước đặt nền móng thực tiễn cho nền độc lập của Việt Nam. Từng câu chữ của Người đều trữ tình, thực tế, hàm chứa trí tuệ, chí lý và sức mạnh của lòng yêu nước, thương dân.

– Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, hùng hồn, dẫn chứng xác thực, thuyết phục.

Ngôn ngữ vừa chính xác vừa giàu sức gợi.

– Giọng văn linh hoạt, hùng hồn.

3. Kết thúc:

– Khẳng định lại ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.

– Chỉ ra các khóa học có liên quan.

Tham Khảo Thêm:  Cảm nhận sắc điệu trữ tình trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Related Posts

Nghị luận: Cái mất đáng tiếc là thời gian. Cái mất đáng lo là cơ hội. Cái mất đáng buồn là niềm tin. Cái mất đáng sợ là tình người

Mất mát đáng tiếc là thời gian. Lo lắng mất mát là cơ hội. Một mất mát đáng buồn là niềm tin. Mất mát ghê gớm là…

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát.

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát….

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh.

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh. I. Những lỗi thường gặp trong bài làm văn của học sinh. 1. Lỗi…

Những lưu ý khi tiến hành làm bài văn nghị luận.

Những lưu ý khi viết luận văn. 1. Trước khi lên lớp học sinh phải phân tích đề. – Chỉ định định dạng tiêu đề. – Xác…

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề.

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề. A. Mở đầu. Trong khi làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học,…

Nghị luận: Thơ ca là cái đẹp đi tìm

tranh luận: thơ là vẻ đẹp được tìm kiếm. Một chuyên gia thẩm mỹ cho biết: Tất cả các thể chế chính trị đều qua đi, chỉ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *