Qua bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh, hãy làm sáng tỏ ý kiến: Nhà thơ là người phát ngôn, người đặt tên, người đại diện cái đẹp… Dấu hiệu và bằng chứng của nhà thơ là ở chỗ anh ta nói được những lời người khác chưa từng nói.

Hãy nêu quan điểm của bạn qua bài thơ “Sang Qiu” của Hữu Thỉnh: Nhà thơ là người phát ngôn, là người xướng danh, là đại diện…

Suy nghĩ về nhận định: Sức mạnh lớn nhất của câu thơ là sức gợi (Nguyễn Đình Thi).

Suy nghĩ về tuyên bố: Sức mạnh lớn nhất của thơ là sức gợi (Nguyễn Đình Thạch). 1. Mô tả: – Câu thơ là một đơn vị…