Khái quát về lí luận văn học trong nhà trường THPT

tuyên ngôn

Tổng quan về lí luận văn học ở trường phổ thông

1. Khái niệm.

Lý luận văn học là bộ môn nghiên cứu những quy luật chung nhất của văn học. Nhiệm vụ của nó là nghiên cứu hàng loạt tác phẩm kim cổ phương Đông và phương Tây, đồng thời tìm ra những quy luật chung nhất, bản chất chung của văn học – bất cứ tác phẩm nào được gọi là văn học đều có sự tồn tại của nó.

2. Nội dung và bản chất của lí luận văn học

2.1.Lí luận văn học là một bộ phận của nghiên cứu văn học

Lý luận khoa học văn học lấy tác phẩm, thể loại, tác giả, quá trình sáng tạo văn học, sự tiếp nhận, phát triển và các hiện tượng văn học khác làm đối tượng nghiên cứu. Mục đích của lý luận văn học là rút ra những quan niệm, quy luật chung về văn học, giải đáp thế nào là văn học, thế nào là tác phẩm, thế nào là một tác phẩm hay… nhằm giúp người đọc thưởng thức và học tập văn học một cách có ý thức. Đường. Lý luận văn học nghiên cứu văn học với tư cách là hoạt động sáng tạo của tinh thần thẩm mỹ con người, bao gồm các mặt hoạt động của các yếu tố và các mối quan hệ tạo nên hoạt động đó. Nó nghiên cứu các hiện tượng văn học cụ thể nhằm rút ra những quan niệm chung về bản chất, thuộc tính và quy luật của văn học. Vì vậy, nội dung lí luận văn học là khái niệm và phạm trù văn học.

2.2.Nội dung văn học

Lí luận văn học là lí luận văn học khoa học, lấy văn học làm đối tượng nghiên cứu. Nhiệm vụ của lý luận văn học là tổng kết bản chất, đặc điểm, cấu trúc, sự tồn tại và phát triển của văn học, giúp con người hiểu biết mọi hiện tượng văn học từ các phương diện tác phẩm, tác giả, thể loại, khuynh hướng, phong cách. Nhiệm vụ của lý luận văn học là cung cấp một hệ thống quan niệm, phạm trù khoa học chặt chẽ làm công cụ cho người đọc và các nhà phê bình, sử gia và nhà văn. Có thể áp dụng và nghiên cứu văn học một cách hiệu quả.

Đối tượng của lý luận văn học không phải là một vài tác phẩm hay một tác giả cụ thể mà là toàn bộ văn học với tư cách là một lĩnh vực nghệ thuật, một hệ tư tưởng xã hội. Là một đối tượng lịch sử rộng lớn, thống nhất, đa dạng và luôn biến đổi nên lý luận văn học không thể dễ dàng trả lời câu hỏi “Văn học là gì?” Nếu không được xem xét một cách toàn diện.

Tất nhiên, lí luận văn học không thể không phân tích một số tác phẩm và tác giả cụ thể, nhưng nó nghiên cứu những hiện tượng đó để làm ví dụ. Nghĩa là, nghiên cứu tác phẩm, tác giả cụ thể của lý luận văn học không phải để đánh giá ý nghĩa, vị thế của từng tác phẩm, tác giả như các nhà phê bình văn học, sử học văn học mà là xem xét một trào lưu văn học, một trào lưu văn học. Lý luận văn học dùng phương pháp luận triết học để trình bày, phân tích bản chất, đặc điểm, quy luật của văn học từ bình diện lý luận, xác lập các khái niệm, phạm trù. Phạm vi lý luận văn học ngày nay bao gồm các phần sau: một là bản chất và đặc điểm của văn học, hai là cấu trúc tác phẩm và thể loại, ba là quá trình sáng tạo, bốn là quá trình phát triển. Một năm được chấp nhận văn học. Năm phần này bao gồm tất cả các khía cạnh của kỷ luật văn học. Một lí luận văn học hoàn chỉnh phải bao gồm càng nhiều bộ phận càng tốt. Mỗi lĩnh vực có các quy tắc và danh mục riêng. Nhưng trong quá trình lịch sử, các bộ phận này có quan hệ mật thiết với nhau. Theo nhà lý luận người Mỹ MHAbrams, có bốn yếu tố cấu thành đời sống văn học. Tác phẩm, Tác giả, Thế giới và Độc giả được sắp xếp theo mẫu sau:

Nha-van-tac-pham-dân-doc

2.3.Bản chất của lý luận văn học

Lí luận văn học là một bộ môn khoa học, là kết quả tổng kết, khái quát hoá kinh nghiệm văn học nhân loại. Văn học càng phong phú thì các quan niệm lí luận văn học càng sâu sắc. Lý luận văn học là sản phẩm của lịch sử, nó không ngừng phong phú và biến đổi ngày càng sâu sắc. Với tư cách là sự khái quát và tổng kết kinh nghiệm văn học, lý luận văn học bị quy định bởi trình độ phát triển của văn học và trình độ cảm thụ của con người. Ví dụ, khi thảo luận về bản chất của văn học, Aristotle chủ yếu nói về bản chất “bắt chước” của nó, nhưng về thể loại, và hầu như không nói về thể loại trữ tình.

Ở phương Đông, lý luận văn học Nho giáo chủ yếu mang tính mô phạm, không coi trọng tác phẩm hư cấu… Vì vậy, lý luận văn học ngày nay là tổng hòa kết quả của một quá trình, là sự hiểu biết lâu dài về văn học nhân loại. Nhưng lí luận văn học không phải là sự bổ sung đơn thuần kiến ​​thức văn học. Từ kinh nghiệm đến lý luận phải qua quá trình kiểm nghiệm, sàng lọc, khái quát hóa, hệ thống hóa. Quá trình hình thành lí luận văn học phải được dẫn dắt bởi hệ thống thế giới quan và phương pháp khoa học. Vì văn học là một hoạt động tinh thần của con người thông qua một hình thức thẩm mỹ, một hình thức đánh giá nhằm chinh phục thế giới, nên lí luận văn học không chỉ là một hệ thống tri thức về văn học mà còn là một hệ thống tri thức và hệ giá trị văn học về văn học.

Lý luận văn học không chỉ giải thích văn học là gì mà còn giải thích thế nào là văn học tốt, thế nào là tiến bộ. Lí luận văn học là một bộ môn nhân văn giàu bản chất nhân văn, nói về mối quan hệ gắn bó giữa văn học và con người, thể hiện bản chất nhân văn của văn học. Triết học Mác – Lênin là cơ sở khoa học vững chắc cho việc xây dựng và phát triển lý luận văn học hiện đại. Tất nhiên, lý luận văn học mácxít không loại trừ những thành tựu lý luận văn học phong phú của các trào lưu tư tưởng khác, mà tiếp thu, phát triển, đào sâu, làm sâu sắc thêm lý luận văn học. Lý luận văn học mácxít là một hệ thống mở.

3. Lý thuyết nghệ thuật trường trung học

—— Lí luận văn học là một bộ phận của bộ môn văn học, nhưng nó có ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ môn học và có mối quan hệ mật thiết với bộ môn văn học. Kiến thức lí luận văn học giúp giáo viên cung cấp cho học sinh những công cụ, phương tiện cơ bản, để học sinh từng bước hình thành năng lực cảm thụ văn học.

– Thông qua lí luận văn học, học sinh có thể cảm thụ một cách có ý thức thẩm mỹ từ mọi phương diện của tác phẩm văn học như từ ngữ, hình ảnh, nhịp điệu… và đó cũng là một biện pháp hữu hiệu để khắc phục hội chứng “xã hội học thế tục” trong dạy học văn. Lí luận văn học còn giúp học sinh rèn giũa kĩ năng tư duy. Đó là năng lực phát hiện vấn đề, đặt vấn đề trước một sự vật, hiện tượng nào đó trong thực tiễn cuộc sống hoặc đời sống văn học, khoa học. Đặc biệt đối với học sinh giỏi văn, kiến ​​thức lí luận văn học là môn học then chốt giúp học sinh tiếp nhận tác phẩm văn học một cách chủ động hơn và thể hiện khả năng hiểu, diễn giải các câu hỏi liên quan đến bản chất, quy luật của văn học.

Tham Khảo Thêm:  Lí luận văn học và cách làm bài văn dạng đề lí luận văn học

Related Posts

Nghị luận: Cái mất đáng tiếc là thời gian. Cái mất đáng lo là cơ hội. Cái mất đáng buồn là niềm tin. Cái mất đáng sợ là tình người

Mất mát đáng tiếc là thời gian. Lo lắng mất mát là cơ hội. Một mất mát đáng buồn là niềm tin. Mất mát ghê gớm là…

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát.

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát….

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh.

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh. I. Những lỗi thường gặp trong bài làm văn của học sinh. 1. Lỗi…

Những lưu ý khi tiến hành làm bài văn nghị luận.

Những lưu ý khi viết luận văn. 1. Trước khi lên lớp học sinh phải phân tích đề. – Chỉ định định dạng tiêu đề. – Xác…

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề.

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề. A. Mở đầu. Trong khi làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học,…

Nghị luận: Thơ ca là cái đẹp đi tìm

tranh luận: thơ là vẻ đẹp được tìm kiếm. Một chuyên gia thẩm mỹ cho biết: Tất cả các thể chế chính trị đều qua đi, chỉ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *