Đặc điểm của văn bản nghị luận lớp 7

Xác định đặc điểm của tệp

1. Bài học:

1. Tranh luận:

Đọc lại VB “Chữ chữ” của HCM.

Điểm chính của bài viết là gì?

– Chống nạn mù chữ.

Luận điểm được nêu dưới hình thức nào, trong câu văn cụ thể nào?

– Luận điểm được thể hiện dưới hình thức khẩu hiệu “Biết chữ”. Luận điểm này thể hiện đầy đủ trong câu: “Người Việt Nam nào cũng phải hiểu… chữ Quốc Ngữ”. Và cụ thể hóa để làm việc:

– Người biết chữ nên…

– Ai không biết đọc xin mời…

– Phụ nữ cần học hỏi nhiều hơn…

Vì vậy, dạy chữ là một nhiệm vụ cấp bách.

Từ “biết chữ” trong bài văn có vai trò gì? (Tiếng Anh)

Giấy tờ đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu. Nó đại diện cho những suy nghĩ và quan điểm của bài viết. Nó là xương sống và linh hồn xuyên suốt toàn bài, làm cho toàn bài trở thành một chỉnh thể thống nhất.

Để lập luận thuyết phục phải đạt những yêu cầu gì?

– Lí lẽ phải đúng, chân thực, thiết thực thì mới có sức thuyết phục.

Tác giả triển khai lập luận như thế nào?

– Có sức thuyết phục dựa trên lí lẽ và dẫn chứng cụ thể.

Vì vậy, theo bạn, xương của sự tranh chấp là gì? Yêu cầu của luận văn?

* Ghi nhớ (Chú ý 2) SGK/19.

*Luận cứ và dẫn chứng là luận cứ trong bài văn nghị luận.

Tham Khảo Thêm:  Nghị luận: Tình bạn chân chính là viên ngọc quý (Các Mác)

* Tranh luận là những luân lý và chân lý đã được thừa nhận, nêu ra và được nhất trí. Bằng chứng là các sự kiện, số liệu và bằng chứng hỗ trợ cho một lập luận. Bằng chứng phải đúng sự thật, đáng tin cậy và không thể bác bỏ.

2. Tranh luận:

Hãy chỉ ra các thao tác lập luận trong VB “Chống nạn mù chữ”, thao tác lập luận có vai trò gì?

a) Luận điểm: – Trước đây, thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân… và tiến bộ. (95% dân số mù chữ…).

— Bây giờ chúng tôi đã làm được điều đó… bằng cách nâng cao mức độ thông minh của con người.

Vậy còn biết chữ thì sao?

Người biết thì mù chữ, người không biết thì học hành chăm chỉ. Tác giả dẫn ra hàng loạt ví dụ, dẫn chứng: “Vợ không biết thì chồng nói, không biết thì tôi bảo… nhân viên của tôi”.

Lập luận làm cho luận điểm của bài văn có sức thuyết phục. Nó góp phần quan trọng giúp người đọc, người nghe hiểu rõ hơn, nhận thức cụ thể hơn về luận điểm. Họ sẽ tin những gì tác giả nghĩ.

Cần đạt những yêu cầu gì để có sức thuyết phục?

– Lập luận phải đúng, chính xác, tiêu biểu, sát luận điểm.

Vì vậy, theo bạn, xương của sự tranh chấp là gì?

Ghi nhớ (Chú ý 3) SGK/19.

3. Tranh luận:

lập luận là gì?

Lập luận là cách lựa chọn, sắp xếp và trình bày các luận điểm sao cho chúng làm cơ sở vững chắc cho một lập luận.

Tham Khảo Thêm:  Vẻ đẹp phẩm chất của người đồng mình qua đoạn 2 bài thơ Nói với con

Em hãy cho biết thứ tự lập luận trong bài “Luyện chữ”?

– Luận điểm 1:

+ Lập luận: Thực dân Pháp khi còn cai trị nước ta đã làm … tiến bộ.

+ Sử dụng dữ liệu: 95% chúng ta không biết chữ.

– Luận điểm 2:

+ Lý do: Nay đã giành được độc lập…dâng dân trí.

+ Nêu sự việc (việc làm): Để nâng cao dân trí, con người cần phải đi học (học đọc, học viết, tham gia… kiến ​​quốc); học bằng nhiều cách, nhiều hình thức…

Luận điểm phải thuyết phục, lập luận phải đạt yêu cầu?

– Luận điểm phải lập luận chặt chẽ thì luận điểm mới…thuyết phục

Bạn nghĩ lập luận là gì?

* Một đối số là một biểu thức cụ thể bằng văn bản của một đối số trỏ đến một điểm.

Vậy, một bài văn nghị luận nên bao gồm những gì?

– Tranh luận, tranh cãi, tranh luận.

* Đọc thuộc lòng SGK/19.

hai. luyện tập.

* Bài tập đọc và yêu cầu đọc lại văn bản “Cần hình thành những thói quen tốt trong đời sống xã hội”.

Luận điểm: Cần hình thành những thói quen tốt trong đời sống xã hội.

Luận điểm 1: Có thói quen tốt và thói quen xấu.

– Luận điểm 2: Có người biết phân biệt tốt xấu nhưng vì đã thành thói quen nên không bỏ được, khó sửa.

– Luận điểm 3: Hình thành thói quen tốt rất khó, nhưng hình thành thói quen xấu thì dễ.

Tham Khảo Thêm:  Đề bài: Đọc - hiểu về chủ đề tha thứ

Lập luận: Chặt chẽ, logic, có sức thuyết phục.

Sức thuyết phục của luận điểm nằm ở chỗ:

– Lập luận rõ ràng, cần thiết.

– Lý do thì ai cũng đồng ý. Bằng chứng là đúng, đáng tin cậy và không thể chối cãi.

– Lập luận chặt chẽ, hợp lý, giàu sức thuyết phục.

Related Posts

Nghị luận: Cái mất đáng tiếc là thời gian. Cái mất đáng lo là cơ hội. Cái mất đáng buồn là niềm tin. Cái mất đáng sợ là tình người

Mất mát đáng tiếc là thời gian. Lo lắng mất mát là cơ hội. Một mất mát đáng buồn là niềm tin. Mất mát ghê gớm là…

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát.

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát….

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh.

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh. I. Những lỗi thường gặp trong bài làm văn của học sinh. 1. Lỗi…

Những lưu ý khi tiến hành làm bài văn nghị luận.

Những lưu ý khi viết luận văn. 1. Trước khi lên lớp học sinh phải phân tích đề. – Chỉ định định dạng tiêu đề. – Xác…

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề.

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề. A. Mở đầu. Trong khi làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học,…

Nghị luận: Thơ ca là cái đẹp đi tìm

tranh luận: thơ là vẻ đẹp được tìm kiếm. Một chuyên gia thẩm mỹ cho biết: Tất cả các thể chế chính trị đều qua đi, chỉ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *