Nghị luận: Bạn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌mình.

ban-chinh-la-dân-lam-chu-so-phan-minh

tranh luận: Bạn là chủ nhân của số phận của chính bạn.

Danny Kaye đã từng nói: “Cuộc sống là một bức tranh lớn mà bạn nên vẽ tất cả các màu sắc mà bạn có thể.”.Thật vậy, bạn chính là người nghệ sĩ quyết định nội dung và màu sắc của bức tranh cuộc đời mình. Bức tranh này trở nên sáng hay tối như thế nào là tùy thuộc vào bạn bởi vì bạn là người làm chủ vận mệnh của chính mình.

1. Giải thích: ‌

“định mệnh”:‌ ‌Có‌ ‌thể‌ ‌hiểu‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌đơn‌ ‌giản‌ ‌là‌ ‌sự‌ ‌sắp‌ ‌đặt‌ ‌từ‌ ‌trước‌ ‌của‌ ‌một‌ ‌thế‌ ‌lực‌ ‌siêu‌ ‌nhiên‌ ‌nào‌ ‌ đó‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌một‌ ‌người.‌ ‌Theo‌ ‌đó,‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌người‌ ‌này‌ ‌sẽ‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌đúng‌ ‌như‌ ‌sự‌ ‌định‌ ‌đoạt.‌ Hạnh phúc, sung sướng, đau khổ đều tùy duyên an bài.

-‌‌ của riêng tôi”: Tự quyết định cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào, cũng không bị bất kỳ yếu tố nào chi phối.

→ Số phận của mỗi người đều do chính mình điều khiển và quyết định, đời người mới thú vị.Nỗi buồn, đau khổ hay hạnh phúc đều do chính mình tạo ra, nắm giữ và quyết định.

2. ‌Chứng minh rằng:‌

– Số phận của mỗi người không phải do ông trời định đoạt mà do sự lựa chọn, cách nhìn nhận vấn đề của chính họ.

+‌ ‌Lựa‌ ‌chọn‌ ‌khổ‌ ‌đau‌ ‌hay‌ ‌hạnh‌ ‌phúc,‌ ‌lối‌ ‌mòn‌ ‌hay‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌mới,…‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌đều‌ ‌do‌ ‌suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌cách‌ ‌ nhìn‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌này.‌ ‌Khi‌ ‌có‌ ‌cách‌ ‌nhìn‌ lạc quan, thái độ tích cực đối với cuộc sốngcuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Tham Khảo Thêm:  Nghị luận: bàn về vấn đề im lặng

* trích dẫnNick‌ ‌Vujjik‌ ‌một‌ ‌người‌ ‌khuyết‌ ‌tật‌ ‌nhưng‌ ‌chọn‌ ‌cách‌ ‌nhìn‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌đầy‌ ‌tích‌ ‌cực.‌ ‌Anh‌ không‌ ‌chỉ‌ ‌tạo‌ ‌ta‌ ‌cho‌ ‌mình‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌mà‌ ‌còn‌ ‌truyền‌ ‌cảm‌ ‌hứng‌ ‌sống‌ ‌tới‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌ nhiều‌ ‌trên‌ ‌thế‌ ‌giới.‌ ‌ ‌

+ ‌Chọn‌đứng dậy sau vấp ngã Hay chết vì thất bại cũng xuất phát từ trí lực, sự kiên trì, chăm chỉ của mỗi người.

* trích dẫn ‌Nhà‌ ‌văn‌ ‌Bandac‌ ‌vốn‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌tiểu‌ ‌thương.‌ ‌Sau‌ ‌đó‌ ‌ông‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌lớn‌ ‌trong‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ khiến‌ ‌ông‌ ‌lâm‌ ‌vào‌ ‌cảnh‌ ‌nghèo‌ ‌đói.‌ ‌Thế‌ ‌nhưng,‌ ‌không‌ ‌để‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌mình‌ ‌chết‌ ‌trìm‌ ‌trong‌ ‌thất‌ ‌bại,‌ ông‌ ‌vẫn‌ ‌cố‌ ‌gắng‌ ‌từng‌ ‌ngày‌ ‌để‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌nó.‌ ‌Ông‌ ‌bắt‌ ‌đầu‌ ‌lại‌ ‌bằng‌ ‌cách‌ ‌viết‌ ‌văn‌ ‌và‌ ‌cuối‌ ‌cùng‌ ‌với‌ ‌ sự‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌ông‌ ‌đã‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌được‌ ‌cuộc‌ ‌đời,‌ ‌bước‌ ‌ra‌ ‌từ‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌và‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌nhà‌ ‌ văn‌ ‌nổi‌ ‌tiếng‌ quốc tế

+‌ ‌Lựa‌ ‌chọn‌ ‌đầu‌ ‌hàng,‌ ‌phó‌ ‌mặc‌ ‌cho‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌hay‌ ‌vượt‌ ‌lên‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌đều‌ ‌nằm‌ ‌ở‌ ‌quyết‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌con‌ người.‌ ‌Nếu‌ ‌đầu‌ ‌hàng,‌ ‌buông‌ ‌xuôi‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌nỗ‌ ‌lực,‌ ‌không‌ ‌cố‌ ‌gắng,‌ ‌bởi‌ ‌vì‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌họ‌ ‌ đã‌ ‌an‌ ‌bài,‌ ‌có‌ ‌cố‌ ‌gắng‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌thay‌ ‌đổi.‌ ‌Đó‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌tư‌ ‌duy‌ ‌chết,‌ ‌họ‌ ‌chỉ‌ ‌đang‌ ‌tồn‌ ‌ tại‌ ‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌này‌ ‌chứ‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌sống.‌ ‌Ngược‌ ‌lại‌ ‌nếu‌ ‌luôn‌ ‌có‌ ‌ý‌ ý chíkhông bao giờ bỏ cuộc Đầu hàng số phận con người sẽ tạo nên những điều tốt đẹp, những cuộc đời ý nghĩa.

Tham Khảo Thêm:  Đề bài: Đọc - hiểu về chủ đề tinh thần lạc quan

* trích dẫn ‌Bill‌ ‌Porter‌ ‌sinh‌ ‌ra‌ ‌đã‌ ‌mặc‌ ‌bệnh‌ ‌bại‌ ‌não‌ ‌nhưng‌ ‌với‌ ‌quan‌ ‌niệm:‌ ‌​​‌“‌Một‌ ‌khi‌ ‌có‌ ‌ước‌ ‌mơ‌ ‌thì‌ ‌bệnh‌ ‌ tật‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌còn‌ ‌là‌ ‌trở‌ ‌ngại”‌ ‌ông‌ ‌đã‌ ‌từng‌ ‌ngày‌ ‌vượt‌ ‌lên‌ ‌số‌ ‌phận.‌ ‌Ông‌ ‌Bill‌ ‌vẫn‌ ‌đam‌ ‌mê, sau nhiều cố gắng, anh đã trở thành một trong những người bán hàng giỏi nhất cả nước.

+ Bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình theo cách bạn muốn. Nếu bạn so sánh cuộc sống của bạn với một doanh nghiệp, thì tất cả “cổ phiếu” trong “doanh nghiệp” là của bạn. Bạn là tổng giám đốc của “xí nghiệp” đó. Nếu khao khát thành công của bạn thực sự mạnh mẽ thì không gì có thể ngăn cản bước tiến của bạn. Khó khăn hay thất bại chỉ là trở ngại mà cuộc đời sẽ thử thách ý chí và sự kiên trì của bạn.

+ Vì thế, đừng để ý đến những lời chỉ trích gay gắt hay những đánh giá chủ quan từ những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những việc làm hữu ích mà bạn làm cho bản thân trong suốt cuộc đời. Hôm nay là kết quả của việc hoàn thành kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay.

3. Nhận xét:

– Đánh giá cao những người có thái độ tích cực và biết cách làm chủ cuộc sống của họ.

——Phê phán lối suy nghĩ ích kỷ, đổ lỗi cho người khác.

Tham Khảo Thêm:  Nghị luận: Quan trọng nhất của truyện ngắn là tạo ra một tình huống nào đấy, từ tình huống ấy bật nổi một bản chất tính cách nhân vật hoặc bộc lộ một tâm trạng

-‌ ‌Trước‌ ‌khi‌ ‌đổ‌ ‌lỗi‌ ‌cho‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌hãy‌ ‌tự‌ ‌nhìn‌ ‌lại‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌xem‌ ‌thử‌ ‌mình‌ ‌đã‌ ‌làm‌ ‌được‌ ‌gì‌ ‌ đã‌ ‌vấp‌ ‌phải‌ ‌những‌ ‌lỗi‌ ‌sai‌ ‌nào‌ ‌để‌ ‌từ‌ ‌đó‌ ‌có‌ ‌đánh‌ ‌giá‌ ‌chính‌ ‌xác,‌ ‌khách‌ ‌quan‌ ‌làm‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌để‌ ‌sự‌ ‌hoàn‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

– Mở rộng câu hỏi và tự nối.

4. Tóm tắt vấn đề.

– Bạn là người làm chủ vận mệnh của chính mình.Vì vậy, luôn luôn sống đầy đủ Bây giờ để bạn không phải cảm thấy tiếc nuối cho những gì đã trải qua hay lãng phí. Với sự hy sinh, kiên trì, quyết tâm không ngừng và tự chủ của bạn, bạn chắc chắn sẽ thành công.

Related Posts

Nghị luận: Cái mất đáng tiếc là thời gian. Cái mất đáng lo là cơ hội. Cái mất đáng buồn là niềm tin. Cái mất đáng sợ là tình người

Mất mát đáng tiếc là thời gian. Lo lắng mất mát là cơ hội. Một mất mát đáng buồn là niềm tin. Mất mát ghê gớm là…

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát.

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát….

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh.

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh. I. Những lỗi thường gặp trong bài làm văn của học sinh. 1. Lỗi…

Những lưu ý khi tiến hành làm bài văn nghị luận.

Những lưu ý khi viết luận văn. 1. Trước khi lên lớp học sinh phải phân tích đề. – Chỉ định định dạng tiêu đề. – Xác…

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề.

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề. A. Mở đầu. Trong khi làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học,…

Nghị luận: Thơ ca là cái đẹp đi tìm

tranh luận: thơ là vẻ đẹp được tìm kiếm. Một chuyên gia thẩm mỹ cho biết: Tất cả các thể chế chính trị đều qua đi, chỉ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *