Vì sao có thể khẳng định: Con đường hình thành bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ trông cậy vào sự tạo tác của chính dân tộc đó mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh và đồng hóa những giá trị văn hóa bên ngoài. Về mặt đó, lịch sử chứng minh là dân tộc Việt Nam là dân tộc có bản lĩnh ? Hãy liên hệ với thực tế lịch sử, văn hóa và văn học để làm sáng tỏ vấn đề này.

vi-sao-co-the-khang-dinh-con-duong-hinh-thanh-ban-sac-van-hoa-dan-toc-khong-chi-trong-cay-vao-su-tao-tac-cua- hiệp sĩ

Tại sao bạn có thể chắc chắn: “Con đường hình thành bản sắc văn hóa của một dân tộc không chỉ phụ thuộc vào sự sáng tạo của chính quốc gia đó mà còn phụ thuộc vào khả năng chiếm lĩnh và đồng hóa các giá trị văn hóa bên ngoài. Về mặt này, lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt Nam là một dân tộc dũng cảm”. ?

Chúng ta hãy làm sáng tỏ câu hỏi này trong mối liên hệ với các sự kiện lịch sử, văn hóa và văn học.

Câu trả lời gợi ý:

– Dân tộc Việt Nam đã trải qua một thời kỳ dài bị đô hộ, áp bức và đồng hóa. Trong suốt chiều dài lịch sử, các dân tộc thường phải đấu tranh chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực ngoại xâm (phong kiến ​​phương Bắc, quân Nguyên Mông, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ). Thực tế này đã dẫn đến sự mất mát, thậm chí mai một đáng kể các giá trị văn hóa bản địa. Vì vậy, văn hóa Việt Nam không thể quá trông chờ vào sự sáng tạo. Chúng tôi “dựa vào khả năng của những người lính bị giam cầm và khả năng tiếp thu các giá trị văn hóa nước ngoài”.Và người Việt Nam đã thực sự dũng cảm trong vấn đề này

Trong giao lưu văn hóa, chúng ta tiếp thu nhưng không bắt chước guồng máy văn hóa của nước khác. Tiếp nhận những nền văn hóa ngoại lai, người Việt biến hóa chúng theo ý nghĩa riêng, kết hợp những nét riêng (ví dụ: thời trang, âm nhạc, nhà ở, v.v.).

Tham Khảo Thêm:  Qua hình ảnh nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì về những chuyến biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp

Điển hình văn học: sáng tạo chữ Nôm trên cơ sở chữ Hán; cải biên sáng tạo thể thơ (thơ Nôm Đường luật, thơ thất ngôn xen lục ngôn…), với Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyên, tác phẩm đề tài Tú Xương… (Cận cảnh đời sống Việt Nam).

Related Posts

Nghị luận: Cái mất đáng tiếc là thời gian. Cái mất đáng lo là cơ hội. Cái mất đáng buồn là niềm tin. Cái mất đáng sợ là tình người

Mất mát đáng tiếc là thời gian. Lo lắng mất mát là cơ hội. Một mất mát đáng buồn là niềm tin. Mất mát ghê gớm là…

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát.

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát….

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh.

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh. I. Những lỗi thường gặp trong bài làm văn của học sinh. 1. Lỗi…

Những lưu ý khi tiến hành làm bài văn nghị luận.

Những lưu ý khi viết luận văn. 1. Trước khi lên lớp học sinh phải phân tích đề. – Chỉ định định dạng tiêu đề. – Xác…

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề.

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề. A. Mở đầu. Trong khi làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học,…

Nghị luận: Thơ ca là cái đẹp đi tìm

tranh luận: thơ là vẻ đẹp được tìm kiếm. Một chuyên gia thẩm mỹ cho biết: Tất cả các thể chế chính trị đều qua đi, chỉ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *