Tài liệu phân phối chương trình môn Ngữ văn 10, 11, 12 (THPT)

tai-lieu-phan-ảnh-chuong-trinh-mon-ngu-van-10-11-12

bộ giáo dục và đào tạo
Tài liệu phân phối các khóa học trung học
văn học
(Áp dụng cho các cơ quan quản lý giáo dục và giáo viên năm học 2009-2010)

A. Hướng dẫn sử dụng Khung THPT

1. Những vấn đề chung

Khung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho các lớp trung học phổ thông năm học 2009-2010 và bao gồm hai phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; và (2) Khung PPCT (có điều chỉnh một số nội dung từ năm học 2008- năm học 2009).

1. Về khung phân phối chương trình

KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, mục, bài, học phần, chủ đề,…), thời lượng dành cho bài tập, bài thực hành, ôn tập, thí nghiệm, thực hành. Và thời hạn kiểm tra định kỳ tương ứng với các bộ phận đó.

Thời lượng ghi trong KPPCT nêu trên áp dụng cho trường hợp học 1 buổi/ngày (thời lượng của bài thi giữ nguyên, thời lượng của các hoạt động khác là yêu cầu tối thiểu). Tiến độ kiểm tra kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học được tất cả các trường THPT trên cả nước quy định thống nhất.

Trên cơ sở KPPCT, Sở GDĐT cụ thể hóa PPCT chi tiết, trong đó có các môn tự chọn nâng cao phù hợp với địa phương (nếu có), áp dụng chung cho các trường phổ thông do sở đó quản lý. Các trường phổ thông (kể cả trường dạy học trên 6 tiết/tuần) có điều kiện bố trí giáo viên (GV) và có kinh phí chi trả cho số giờ dạy thêm ngoài bình thường có thể báo cáo Bộ GDĐT phê duyệt điều chỉnh PPCT tương ứng tăng tiết dạy (được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý, ký đóng dấu).

2. Phân bổ các môn học tự chọn

a) Các môn học tự chọn (NC) nâng cao của khối Cơ sở có thể được hoàn thành theo một trong hai cách: sử dụng sách giáo khoa nâng cao hoặc sử dụng giáo trình được biên soạn theo quy trình chuẩn kết hợp với các môn học tự chọn nâng cao (khoa) của môn học đó. 8 khoa nghiên cứu thuộc các chuyên ngành khác nhau chỉ được sử dụng cho các khoa nền tảng. Nghiên cứu thời lượng dạy học của một môn học là thời lượng chênh lệch giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao của môn học trong chương trình giáo dục trung học phổ thông. Các sở giáo dục và đào tạo cần làm rõ phương pháp giảng dạy của các cơ sở nghiên cứu dựa trên vòng lặp kiến ​​thức của sách giáo khoa môn học. Nghiên cứu tài liệu Đại học cho giảng viên và sinh viên.

b) Dạy học tăng cường câu hỏi tự chọn là nhằm ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến ​​thức, kĩ năng mà không bổ sung kiến ​​thức mới nâng cao. Hiệu trưởng trường trung học lập kế hoạch dạy học trung học cơ sở cho từng lớp (chọn môn học, phân bổ số giờ học cho từng môn/tuần, tên lớp), ổn định hàng năm theo gợi ý của tổ trưởng chuyên môn. nhóm đặc biệt. giáo viên.
Bộ Giáo dục đã ban hành sách giáo khoa về chủ nghĩa cộng sản lớp 10 để giáo viên tham khảo, nhưng không có sách giáo khoa lớp 11, 12. Giáo viên soạn giáo án với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia.

Tham Khảo Thêm:  Vẻ đẹp Kinh Bắc trong bài thơ Bên kia sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm

c) Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn học trong cơ sở nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định tại “Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Các bài giảng của Khoa Nghiên cứu và Khoa Khoa học được tổ chức theo chương như các lớp khác và có thể có điểm kiểm tra dưới 1 tiết, nhưng không có điểm kiểm tra dưới 1 tiết.

3. Thực hiện các hoạt động giáo dục:

a) Phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục:

Trong chương trình giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã quy định rõ thời lượng của hoạt động giáo dục và số giờ cụ thể (như các môn học). Đối với giáo viên được phân công thực hiện các hoạt động giáo dục (HĐGDNGLL) và hoạt động giáo dục hướng nghiệp (GDHN) ngoài giờ lên lớp thì thời lượng giảng dạy được tính như các môn học; tham gia quản lý các hoạt động giáo dục tập thể (cờ cờ đầu tuần). , sinh hoạt lớp vào cuối tuần) do Ban giám hiệu và giáo viên đứng lớp quản lý, không được tính là giờ dạy.

b) Thực hiện tích hợp các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, các môn học kỹ thuật:

– Hoạt động ngoài giờ lên lớp: thực hiện đủ các chủ đề quy định mỗi tháng với thời lượng 2 buổi/tháng và lồng ghép nội dung HĐGD NGLL vào các môn học thể chất như sau:

+ Chủ đề đạo đức lớp 10;
+ Năm 11, các chuyên đề Kinh tế và Chính trị – Xã hội;
+ Lớp 12 Chuyên Đề Pháp Luật.

Đưa nội dung giáo dục về Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em vào các hoạt động ngoại khóa lớp 10 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

– Môi trường sức khỏe và an toàn:

Lớp 10, 11, 12: Sau khi tích hợp dạy công nghệ (phần “Khởi nghiệp” của lớp 10) và đưa vào GDMN (giáo viên) thì điều chỉnh thời lượng GDMN thành 9 buổi/năm môn Công nghệ, GDMN giáo viên ở 3 chuyên đề sau) :

+ “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp” chủ đề tháng 3;
+ “Tuổi trẻ học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” chủ đề tháng 9;
+ Chủ đề tháng 12 “Tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nội dung toàn diện do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ủy quyền cho trường phổ thông hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn bám sát thực tế địa phương. Học sinh cần được định hướng trong việc lựa chọn con đường học tập sau phổ thông (đại học, cao đẳng, học nghề…) hay bước vào cuộc sống lao động. Việc tổ chức và thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thể tiến hành theo cá nhân hoặc theo lớp; có thể cử giáo viên hoặc mời chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, nhà quản lý doanh nghiệp đến giảng.

c) Hoạt động giáo dục nghề nghiệp phổ thông:

Có đủ giáo viên được đào tạo đúng chuyên môn, đủ năng lực giáo dục thể chất thì phải triển khai công tác dạy nghề từ lớp 11, tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng giáo dục nghề nghiệp sau khi hoàn thành đủ 105 tiết học của khóa học và đạt yêu cầu; nếu không có đủ đào tạo. Chưa đủ giáo viên, chưa đủ công chức, có thể chưa thực hiện được chương trình đào tạo và phát triển nghề nhưng phải khẩn trương khắc phục, không để kéo dài. Các câu hỏi cụ thể về DET, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham Khảo Thêm:  Nghị luận: Mỗi thất bại sẽ là một nấc thang đưa bạn đến thành công

4. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

a) Chỉ đạo đổi mới sư phạm (PPD):

——Yêu cầu quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học là:

+ Bám sát chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng của chương trình (trên cơ sở chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng của chương trình trung học phổ thông và đối chiếu với hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Thúc đẩy động cơ, hứng thú của học sinh và sự lãnh đạo của giáo viên;

+ Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của thầy và trò, thiết kế hệ thống vấn đề hợp lý, làm nổi bật các điểm chính, tránh quá tải (nhất là bài dài, khó, nhiều kiến ​​thức mới); trau dồi khả năng độc lập tư duy, vận dụng kiến ​​thức đã học một cách sáng tạo , Tránh học vẹt máy móc, không nắm được bản chất;

+ Sử dụng hợp lý tài liệu dạy học trên lớp và trong bài giảng, tránh yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều theo cách đọc, viết;

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý công nghệ thông tin, sử dụng phương pháp dạy học nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tiễn trong dạy học theo quy định. nội dung của từng bài học;

+ Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chính xác, rõ ràng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện để khuyến khích, kích thích sự hăng hái học tập của học sinh, tổ chức hợp lý cho học sinh hoạt động cá nhân, nhóm;

+ Dạy học sát đối tượng, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém.

——Đối với thể thao cần chú trọng truyền thụ kiến ​​thức, trau dồi kỹ năng, khơi dậy hứng thú học tập, không nên quá thiên về đánh giá thành tích là yêu cầu đối với việc bồi dưỡng vận động viên.

– Tăng cường đổi mới phương hướng đổi mới dạy học, tổ chức dạy học trải nghiệm theo nhóm chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, cụm trường, hội thi giáo viên,… thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên, dự giờ thăm lớp.

b) Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá (Evaluation):

– Các yêu cầu quan trọng để gia hạn SA là:

+ Giáo viên đánh giá chặt chẽ trình độ của học sinh, khách quan, công bằng, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của bản thân;

+ Trong quá trình dạy học cần kết hợp hợp lý giữa hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đánh giá kết quả học tập của học sinh và chuẩn bị kiểm tra lại.

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định của “Quy định đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thực hiện đủ số lượng các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra học kỳ về lý thuyết và thực hành . .

Tham Khảo Thêm:  Vẻ đẹp hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) và Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật).

– Đổi mới đánh giá các môn mỹ thuật, âm nhạc (trung học cơ sở), thể dục (trung học cơ sở, trung học phổ thông): đánh giá bằng điểm hoặc nhận xét kết quả học tập theo quy định tại Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

c) Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: văn, sử, địa, giáo dục công dân… cần quan tâm đổi mới PPDH, cập nhật TĐG, phát triển theo hướng hạn chế máy móc, thiếu kiến thức, kĩ năng môn học Trong quá trình dạy học, cần cập nhật dần TĐG bằng cách đặt câu hỏi mở, yêu cầu HS tổng hợp kiến ​​thức, kĩ năng và bày tỏ chính kiến ​​của mình.

d) Năm học 2009 – 2010, tập trung chỉ đạo đổi mới TĐG, đẩy mạnh đổi mới nền nếp giáo dục, phương pháp hoạt động dạy học, khắc phục tình trạng dạy đọc, chép.

5. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương (theo chỉ đạo của Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008):

hai.vấn đề ngôn ngữ cụ thể

1. KPPCT này không quy định thời gian cụ thể cho từng tiết học. Về cơ bản, thời gian được chia theo tuần và mỗi cụm có thể có 3 môn Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn hoặc 2 trong 3 môn trên.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có thể điều chỉnh hợp lý thời lượng, trình tự bố trí nhiều lớp liên tiếp nhau phù hợp với KPPCT và điều kiện dạy học thực tế ở các nơi, miễn là tổng số giờ lên lớp trong học kỳ và cả năm học không quá cao. đã thay đổi.

3. Đối với lớp đọc có luyện đọc, giáo viên cần dành một khoảng thời gian nhất định (3-5 phút, sau khi học xong phần chính), hướng dẫn rất ngắn gọn về cách đọc hiểu của lớp đọc, giúp học sinh đọc-hiểu và nắm vững tác phẩm Giá trị chung về nội dung và nghệ thuật (cần thể hiện trong giáo án).

4. Nếu có sự khác biệt giữa sách giáo viên và KPPCT thì giáo viên sẽ lấy KPPCT làm chuẩn.

5. Thiết kế môn học (môn học) phải đáp ứng yêu cầu của chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng của dự án.

6. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của học sinh, tránh tình trạng dạy học sao chép, “kiến sâu, kỹ yếu”.

7. Kết hợp đặc trưng của bộ môn ngữ văn, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá. Tăng cường ra đề kiểm tra theo hướng “mở” nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của học sinh và hướng dẫn năng lực tự đánh giá của học sinh. Chú trọng việc đánh giá năng lực diễn đạt và việc khơi dậy hứng thú học tập, hạn chế tối đa tình trạng học sinh phải ghi nhớ, ghi nhớ máy móc các câu hỏi.

8. Thực hiện yêu cầu giảm tải, không đưa thêm nội dung nâng cao ngoài sách giáo khoa. Đầu mỗi buổi học, chúng tôi tập trung hướng dẫn học viên để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Related Posts

Nghị luận: Cái mất đáng tiếc là thời gian. Cái mất đáng lo là cơ hội. Cái mất đáng buồn là niềm tin. Cái mất đáng sợ là tình người

Mất mát đáng tiếc là thời gian. Lo lắng mất mát là cơ hội. Một mất mát đáng buồn là niềm tin. Mất mát ghê gớm là…

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát.

Vẻ đẹp phong cách nhà Nho trong Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ và Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát….

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh.

Những lỗi thường bị trừ điểm trong bài làm văn của học sinh. I. Những lỗi thường gặp trong bài làm văn của học sinh. 1. Lỗi…

Những lưu ý khi tiến hành làm bài văn nghị luận.

Những lưu ý khi viết luận văn. 1. Trước khi lên lớp học sinh phải phân tích đề. – Chỉ định định dạng tiêu đề. – Xác…

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề.

Cách làm bài văn nghị luận văn học không bị lạc đề. A. Mở đầu. Trong khi làm bài văn nghị luận về tác phẩm văn học,…

Nghị luận: Thơ ca là cái đẹp đi tìm

tranh luận: thơ là vẻ đẹp được tìm kiếm. Một chuyên gia thẩm mỹ cho biết: Tất cả các thể chế chính trị đều qua đi, chỉ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *